Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Van Santvoort Makelaars Landelijk Wonen

Bel 0492 - 525552

of mail monique@vansantvoort.nl

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan van Santvoort Makelaars BV eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan van Santvoort Makelaars BV, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van van Santvoort Makelaars BV te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
van Santvoort Makelaars BV geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Van Santvoort Makelaars BV sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

• de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
• de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van van Santvoort Makelaars BV geplaatste gevens en infomatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
• (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van van Santvoort Makelaars BV zijn
De van Santvoort Makelaars BV – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. van Santvoort Makelaars BV heeft geen zeggenschap over die sites. van Santvoort Makelaars BV is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
van Santvoort Makelaars BV zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

van Santvoort Makelaars BV behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan van Santvoort Makelaars BV de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de van Santvoort Makelaars BV – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Van Santvoort Makelaars Landelijk Wonen

De specialist in het aanbieden van hoogwaardige, hippische objecten. Of het nu gaat om het aan- of verkopen van een complete manege of het laten taxeren van uw weidegronden, van Santvoort Makelaars Landelijk Wonen is de meeste geschikte partij om dit voor u op te pakken. Niet alleen zijn we bekend met het kopen en verkopen van vastgoed. We hebben ook ervaring en kennis in de hippische wereld. Paarden en hun woon-, leef- en werkomgeving zijn voor ons passie.

Nieuws

11 januari 2021

Van varkensstal tot hippische accommodatie

Dat er drukte is op de huizenmarkt, dat is voor niemand wat nieuws. Ook hippische accomodaties gaan als warme broodjes over de toonbank. Het aanbod paardenpanden slinkt en de vraag naar huizen met paardenstallen wordt alsmaar groter. Als er in het aanbod van de bestaande hippische bedrijven geen geschikte woning of […]

Lees verder

Bekijk alle nieuwsberichten

Aanbevelenswaardig! Zeer prettig contact, altijd behulpzaam. Kennis van de markt en de service zijn uitstekend!

Bekijk alle referenties
X

Meld je aan voor onze nieuwsbrief